Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Sarıyer Kaymakamlığı Hükümet Konağı Sivil Savunma Planı gereğince görevli personele yönelik yangın önleme ve müdahale ile ilgili teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak eğitim verilmiştir.